Wat nou wad met vraagteken of uitroepteken? Doe maar allebei; zowel een vraag als een statement. Allebei even prangend, als het getij en het leven. De schilderijen en beelden die onder deze noemer zijn gemaakt, bestaan grotendeels uit materiaal welke uitsluitend aan de waddenkust is gevonden, wrakhout, fuikestokken en wadslib.

uit 2008 tot 2008 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Overspoeld

2008

Met hoogwater komen niet alleen de Marrumer paarden in nood, ook hazen en muizen buitendijks worden overvallen door het wassende water en verdrinken massaal.

Skut

2008

Het beeld Skût beeldt het friese platbodemtype skutsje uit. Het beeld is gemaakt van materiaal wat gevonden is aan de waddenkust.

Stoonboot

2008

Een stenen beeld uitsluitend gemaakt van materiaal gevonden langs de waddenkust.

Westhoekwad

2008

Schilderij van de Westhoek aan de waddenkust, geschilderd op aangespoelde paneel.

Zeekoet

2008

Zeekoet geschilderd op aangespoeld hout

Zeepaard

2008

Houten beeld o.a. gemaakt van aangespoelde fuikenstokken waarop zeepokken

zonder titel

2008

Met krijt getekend bootje op langs de kust gevonden stuk fineer. Het schilderij beeldt eenzaamheid maar ook op hoop uit.

1 Zeepaarden

2008

Waditeiten zijn curiositeiten van het wad. Zo is de voortplanting van zeepaarden curieus; het mannetje ontwikkelt namelijk de eitjes in een soort buidel op de buik, als ware het zwanger. In de praktijk is dit een hele opgave voor de man, daarom wordt voorgesteld om een nieuw soort zeepaard te ontwikkelen waarin zowel man als vrouw de zwangerschap dragen.

Wat nou wad I

2008

"Ik was even een slikskilder, ik schilderde met het slijk der aarde taferelen die iedereen wel zou slikken. Al hoewel met een gedachte van oost naar west, vormden zich Wat nou wad I, II en III, in het zuiden zag ik geen wad meer… … geen verf, maar Wierumer slib, slik, slijk, …"

Wat nou wad III

2008

Het derde slibschilderij uit de serie